Nieuws - sbbmijnmijnbuurt

Ga naar de inhoud
Vandaag, maandag 2 maart 2020, is in overleg met en op advies van de Veiligheidsregio Zuid Limburg besloten om de hieronder aangekondigde info-avond niet door te laten gaan en te verplaatsen naar een nog nader te noemen datum in verband met de risico's met betrekking tot het Coronavirus.
IN OVERLEG MET DE ORGANISERENDE INSTANTIES EN OP ADVIES VAN DE VEILIGHEIDSREGIO ZUID-lIMBURG IS BESLOTEN ONDERSTAANDE BIJEENKOMST TE LATEN VERVALLEN EN TE VERPLAATSEN NAAR EEN NADER TE NOEMEN DATUM!!
Informatieavond m.b.t. Inbraakpreventie en Brandpreventie
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen mededelen dat wij samen met BV Gravenrode en WBV "Oud Eikske" een informatieavond m.b.t. Inbraakpreventie en Brandpreventie gaan organiseren.
De datum is inmiddels vastgesteld op woensdag 8 april 2020, aanvang 19.00 uur en als locatie is gekozen voor het wijkcentrum "An de Koel".
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Carbidschieten
Het jaarlijks terugkerend carbidschieten op oudjaarsdag is op ons verzoek, naar aanleiding van diverse klachten met betrekking tot het geproduceerde geluid en de angst bij onze huisdieren, verplaatst van het terrein bij Sporthal Strijthagen naar een terrein in de nabijheid van Slot Schaesberg. De gemeente Landgraaf heeft onze klachten aangehoord en terecht bevonden waarna zij in overleg met de organisatoren heeft gezocht naar een nieuwe locatie.
Leisure Lane
Zeven Limburgse gemeenten werken samen met de Provincie Limburg en IBA Parkstad aan een nieuwe toeristische fietsroute met hoge attractiewaarde in Parkstad. Dinsdag 18 december 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Provincie Limburg, de gemeenten Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld en IBA Parkstad, voor het IBA project ‘Leisure Lane’. Gedeputeerde Eric Geurts: “Gelukkig zien steeds meer mensen de (elektrische) fiets als alternatief voor de auto. Goed voor mens én milieu. Door het aanleggen van de Leisure Lane sporen we mensen aan nog meer gebruik te maken van de fiets.”
Leisure Lane
Het project realiseert een recreatieve langzaam verkeerverbinding over een lengte van circa 26 km tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. De route loopt vanaf de Stationsstraat te Schinnen tot aan het spooremplacement te Simpelveld. De Leisure Lane wordt hiermee de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische kolenspoor. De route is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen voor mensen die op de fiets naar het werk, naar familie of naar huis gaan. Daarnaast worden ook de mogelijkheden verkend om smart mobility op de Leisure Lane toe te passen. De bijzondere breedte van dit pad (4,5 meter breed) en haar uitstraling bieden hiervoor voldoende mogelijkheden.
Ervaren van het landschap
De Leisure Lane wordt een attractie op zichzelf. Het wordt een aantrekkelijk pad door de hele regio waarmee gebruikers het landschap en de cultuur in de regio optimaal kunnen beleven. De route voor wandelaars, fietsers en ander langzaam verkeer maakt parken binnen het gebied toegankelijk en verbindt de attracties in Parkstad op een vloeiende manier. In opdracht van IBA Parkstad heeft landschapsarchitect Piet Oudolf, in samenwerking met LOLA landschapsarchitecten, de Leisure Lane landschappelijk in de omgeving ingepast. Oudolf is Nederlands’ bekendste landschapsarchitect en heeft internationaal naam gemaakt met de High Line in New York. Alle aangesloten partijen zijn het eens dat een aantrekkelijke en recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad een bijdrage levert aan de verbetering van het dagelijks leefklimaat. Tevens zorgt de fietsroute voor een versterking van de (toeristische) economie, alsook voor de herkenbaarheid en identiteit van de regio. Kelly Regterschot, algemeen directeur IBA Parkstad: “De route vormt als het ware een parelketting door Parkstad, die een veelzijdig aanbod van parels in de regio op een nieuwe aantrekkelijke manier verbindt.”

Terug naar de inhoud